Produkty - Vzduchotechnické klapky

 

Vzduchotechnické klapky

   
  
Přepínací klapka
  
Použití:
Klapky jsou určeny k uzavření nebo regulaci průtoku vzdušiny v kruhovém nebo čtyřhranném potrubí skupiny III. Vyrábějí se v geometrické řadě DLE ČSN 120505 od DN = 100 do do DN = 1250 .
  
Přepínací klapky (kalhotové klapky) slouží k prachotěsnému přesměrování toku sypkých nebo zrnitých (do velikosti 20 mm) nelepivých materiálů do jednotlivých větví technologických linek.
  
  klapky se dodávají pro ruční, pnematické nebo elektrické ovládání
  pro regulaci a uzavření průtoku vzdušiny
  pracovní teplota do +350°C
  tlakové zatížení –6000 Pa + 10000 Pa
  maximální tlakový rozdíl na klapce 6000 Pa
     
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  

Produkty - Vzduchotechnické klapky

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové