Produkty - Šnekové dopravníky

 

Šnekové dopravníky

         
  Žlabové i trubkové
 

Max. teplota dopravovaného materiálu + 100 °C , ve filtrech 250 °C

  Rozsah délek dopravníku dle požadavku  1 až 25m
 

Materiál šnekovice:

       standardní ocel  třídy 11

       se zvýšenou odolností proti abrazi  (Hardox)

       nerezové provedení

  Šnekové dopravníky jsou určeny pro zabudování do technologických celků pro dopravu sypkých nelepivých materiálů,  které netvoří hroudy  
  Šnekové dopravníky se používají při dopravě odprašků od filtrů, při výrobě maltových směsí, vápna mletého vápence a cementu, a ostatních práškových a sypkých hmot  
  Dopravníky jsou dle požadavků zákazníka opatřeny čtvercovými nebo kruhovými vstupními,  výstupními a revizními otvory, pro snadnou instalaci při montáži jsou vstupy a výstupy dodávány ve formě polotovarů  
  Šnekové dopravníky jsou standardně opatřeny držáky pro montáž induktivních senzorů o průměru 30mm,  konec hřídele je opatřen kotoučem pro snímání otáčení  
  Jako pohonných jednotek se používá podle výkonu a požadovaných otáček šnekových nebo čelních převodovek    
  
Praktická aplikace
  Obalovny živičných směsí
  Zpracování nerostných surovin (cementárny, vápenky, kamenolomy, pískovny, suché směsi)
  

Parametry trubkových dopravníků

 

DST160

DST200

DST250

Typ   DST180 DST200 DST250

Průměr šneku

(mm)

180

200

250

Sklon dopravníku (o)

0 - 30

0 - 30

0 - 30

Max. délka bez středového uložení

(m)

6

6

6

Max. vzdálenost mezi střed. ložisky (m)

5

5

5

Otáčky a příkon elektromotoru

 

dle požadovaného výkonu

kliknutím na typ šnekového dopravníku se zobrazí formulář pro zaslání poptávky na daný typ
  pro zobrazení poptávky na šnekový dopravník mimo typovou řadu nebo pro zpracování návrhu šnekového dopravníku na základě požadovaných parametrů klikněte zde

         

Parametry žlabových dopravníků

 

 

 

 

 

 

Typ

 

DS180

DS200

DS250

DS350

DS400

Průměr šneku

(mm)

180

200

250

350

400

Sklon dopravníku

(o)

0 - 10

0 - 10

0 - 10

0 - 10

0 – 10

Max. délka bez středového uložení /X

(m)

6

6

6

6

6

Max. vzdálenost mezi střed. ložisky

(m)

5

5

5

5

5

Otáčky a příkon elektromotoru

 

dle požadovaného výkonu
kliknutím na typ šnekového dopravníku se zobrazí formulář pro zaslání poptávky na daný typ
  pro zobrazení poptávky na šnekový dopravník mimo typovou řadu nebo pro zpracování návrhu šnekového dopravníku na základě požadovaných parametrů klikněte zde
    
  /X platí pro dopravu prachu z filtrů,  pro ostatní produkty platí vzdálenost mezi střed. ložisky

Produkty - Šnekové dopravníky

 

Filtr Zeos s.r.o.,  Bieblova 887/3,  Hradec Králové 500 03,  Česká republika

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové